ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަރަންޓު ނަރު ރޯލުތަކެއް ވިއްކަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލިދޫ އިން ކަރަންޓު ކެނޑިގެން ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި

ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓު ނުލިބޭތީ ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންތަކެއް

އައްޑޫގައި އެމްވީކޭއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސިޓީ ހޮޓަލުގައި ކަރަންޓު ނެތްތާ ހަތަރު މަސްވެއްޖެ

މާދަމާ ދެ ގަޑިއެއްގައި މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

250 ކިލޯވޮޓުގެ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ތިނަދޫގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅާލައިފި

އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ފުލުހުންނަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ހިލޭ

ކައިވެނި ނުކޮށް ތިބި ލަންކާގެ ފުލުހުންނަށް ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލް ހިލޭ ކޮށްދީފި

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

ޑުބައިކް: އައްމިލައަށް ކަރަންޓު އުފައްދާ ސްމާޓް ބައިސްކަލެއް