ޒިކާ: ޖިންސީ ގުޅުމުން ފެތުރި، އުފަން ނުވާ ދަރިފުޅުގެ ސިކުންޑިއަށް ގެއްލުންދޭ ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް އެއް

ތަދު އިހްސާސް ނުވާ އަދި ބަނޑުހައި ނުވާ ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖެއް!

18 އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުއްޖެއް އޭނަގެ ކޮއްކޮގެ ބޮލަށް ވަޅިހަރައިފި

ފާއިތުވި 12 އަހަރު ނުވާ ވަރަށް އެމެރިކާގެ ތެޔޮ އަގުހެޔޮވެއްޖެ

ކުރިން ދެނެގަނެވިފާ ނުވާ ބައްޔެއްގެ ނުރައްކާ މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް ކޮށްފާނެ- ދިރާސާ

އީރާނާ އެކު ހަނގުރާމަ އަކަށް ދާންބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ސައޫދީ ބުނެފި

ސްޓޮކް ހުސް ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އައްޑޫގައި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން އެފްއެސްއެމް އިން ދެކޮޅު ހަދަނީ

އިނގިލީގެ ނިޝާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ފަރާތްތައް ޕާޓީތަކުން ވަކިވާނެ

އެންމެ ފައިދާ ނުވާ ތަރިން ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ޖޮނީ ޑެޕަށް

އެންމެ ފައިދާ ނުވާ ތަރިން ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ޖޮނީ ޑެޕަށް