ބަހުގެ ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ: އައްޑޫ އެމްވީކޭ

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމު ހޯދާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މާ މަދުކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި

ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުން އިތުރުވެއްޖެ: އައިއެމްޑީސީ

ގެއްލިގެން ހޯދާ ކުދިން ފެންނައިރު ހުންނަނީ ގޯނާ ކޮށްފައި: ޕޮލިސް

މަކުނުދޫގައި ފިހާރަ ފަޅާލި މީހުން ހޯދާ މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމު ހޯދާ ނިސްބަތް އުޅެނީ ސޯމާލިއާ އާއި އިތިއޯޕިޔާއާ އެއް ދަރަޖައެއްގައި: ރައީސް

ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާތީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ އެނދުގެ އަދަދު އިތުރުކުރަން ޖެހިދާނެ: ޓާސްކު ފޯސް

މާފަންނު ގެއެއްގެ ތިޖުރީ ފަޅައިލި މައްސަލައިގައި ހޯދާ މީހާ ލޯބިވެރިޔާގެ ގޭގެ ފާހާނާ ތެރޭ ފިލާ ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޯދާ ނުފެނިފައިވާ މީހަކު ކައިވެނި ކުރަން ދިއުމުން ބިޑި އަޅުވައިގެން ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށްފަހު ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ޑީއާރުޕީގެ ނަމުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ޕީއޭ އިން ހުއްދަ ހޯދާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި