އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ އަދި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އޮކްޓޯބަރުމަހު ބާއްވަނީ

އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން: ޓީމާއި އޯޕަން އިވެންޓްގެ ފައިނަލް މިއަދު

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ވަނީ ސްކޫލް ހުންނަ ގޮތަކުން ނޫން

މިނިސްޓަރު ދެއްވީ ހުޅުމާލެ އުތުރު އަވަށުގައި މި އަހަރު އަދި ދެ ސްކޫލް ހުޅުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން!

ހުޅުމާލޭ އުތުރު އަވަށުގައި ފުރަތަމަ ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރި ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

ދިރާގާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން 3 ވަނަ މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް ސައިކްލިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަނީ

"މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި

ދިރާގާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިންޓަރ ސްކޫލް ބައިސްކަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި

މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް ސައިކްލިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަހަރުވެސް