ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް: މޮޅު ސްކޫލުގެ މަޤާމު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލާއި އެމްޖޭއެސްއަށް

ޝަހީދުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ކުދިން އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތަށް

އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް އައްޑޫ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައފި ކުލަގަދަކޮށް ބޭއްވި އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންމެ ވިދާލި ސްކޫލަކަށް އެމް ޖޭ އެސް ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ އިންޓަ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތަށް ފުވަ

އިންޓަ-ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މާދަމާ އައްޑޫގައި ފަށަނީ

މުއިއްޒު ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ބަލިވާން ފަށައިފި

ސްކޫލް ސްޕޯޓްސް ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފުކުރަނީ

އިންޓަ-ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް އަށް އައްޑޫ ތައްޔާރު

ނޫރާނީ ސްކޫލް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައި!

ކުރީ ސަރުކާރުން އެޅި ކާމިލު ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މަދީނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް