ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ރިލީފް ޓީޗަރ (އުނގޫފާރު ސްކޫލް)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ރިލީފް ޓީޗަރ (އުނގޫފާރު ސްކޫލް)

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ދެ ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި

އިހަވަންދޫ ސްކޫލް ނުހުޅުވަން ނިންމައިފި

ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިން މަސްވެރިކަމާ ދަނޑުވެރިކަމަށް ޝައުގެއް ނެތް

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް ގްރޭޑް 9ގެ ދަރިވަރެއް، މޮޅު، ވަރަށް މޮޅު، މިއީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކުރެހުންތެރިޔެއް!

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ޕޮޒިޓިވްވިޔަސް ސްްކޫލުގައި ކޮވިޑެއް ނުފެތުރޭ: އެޗްއީއޯސީ

ސްކޫލް މާހައުލު ވަރަށް ރައްކާތެރި، މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ޕޮސިޓިވް ނުވޭ!

އެފްއޭއެމްގެ ފުޓްބޯލް ސްކޫލް: ތާރީޚީ ބަދަލެއް، ތައުލީމާއި ފުޓުބޯޅައިގެ ހުނަރު އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން