އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިން ސްކޫލް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިން ސްކޫލް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގި އިމާރާތަށް

އަޅުގަނޑު ނޫޅެން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އުވާލާކަށް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ޢިއްޒުންދީން ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމީ ރައީސް ޞާލިޙާ ބައްދަލުކުރަން އެދުނު އެދުމަށް ޖަވާބުވެސް ނުދީ!

ތ.އަތޮޅު ސްކޫލް ކުދިންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި 2 ޓަނުގެ މަސް ބާނައިފި

ކޯވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ: ސްކޫލް ބަންދުގައި ދަތުރުކުރާއިރު ސަމާލުވޭ!

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލަށް ނުދާން ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ބެލެނިވެރިން ނިންމައިފި

ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ބަސް ހިލޭ