ތެލެސީމިއާ އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރި ކުރަން ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް

އިމާމުން ތާޒާ ކުރުމުގެ ގައުމީ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާއި ކުޅިވަރު ވުޒާރާގެ އިސްވެރިން ގައުމީ ޓެނިސް ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރި ކުރަން ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ތިން ފެކަލްޓީއަކަށް ޑީނުން ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ފެންވަރުމަތިކުރަން އެހީވާނަން: އެމެރިކާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަނީ