ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޕްރައިމަރީން ކުރީގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކަކަށް މަޖިލިސް ޓިކެޓު ކަށަވަރުވެއްޖެ ޔަމަނުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތެޔޮބޯޓަކަށް ހަމަލާދީފި އިސްރާއީލުން ދެކުނު ލުބުނާނަށް އަރައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ! ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެނ

މަޖިލިހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ޘަޤީފަށް ލިބިއްޖެ

އިސްރާއީލުން ދެކުނު ލުބުނާނަށް އަރައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ! ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޓިކެޓް ސިޔާމް ކާމިޔާބުކޮށްފި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަދުވެގެން 62 ގޮނޑި ނަގާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު ޅެންވެރިކަމަކީ ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އިޙުސާސު

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޓިކެޓް ސިޔާމް ކާމިޔާބުކޮށްފި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަދުވެގެން 62 ގޮނޑި ނަގާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު ޅެންވެރިކަމަކީ ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އިޙުސާސުތަކާއި ތޮޅިލުމުގެ ވަސީލަތެއް ނޫން- ވަޒީރު މާރީމާރީ އާއި ގުޅިގެ

ހަނި ތަފާތަކުން ކޮއްކޮ ބަލިކޮށް ދެކުނު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ފަރޭއަށް

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ ޓިކެޓް އަޙްމަދު ޒާހިރު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޓިކެޓް، ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓް ބޮޑުތަފާތަކުން ފަލާހް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަޙްސަން ގެ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ސިޔާމް އަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމައިފި! ނާޒިލްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ މެމްބަރުންނަށް 30 އުމުރާ ދަތުރު ދެނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ބޮޑު ތަފާތަކުން ނާޒިލް އަށް! ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އޮތީ ބަދަހިކޮށް

މަޖިލިސް މެންބަރުންނަކަށް ދާއިރާގެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ، އެހަދަނީ ދޮގު: އިބުރާ