ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ތާރީޚާ ބެހޭ ފޮތެއް ނެރެފި

ހިތާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރި 2 މީހަކު، މުއިއްޒު އަންގައިގެން ފެނަކައިން ކަނޑާލައިފި! މި ދެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރީ އިންތިހާބު ނިމުމުން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން!

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: އީސީ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ނުގުނަން ނިންމައިފި

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ނުގުނަން އީސީން ނިންމައިފި

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަންޖެހޭ ހާލަތެއް ނެތް: އީސީ

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު ވެސް ޕީއެންސީއަށް

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ނުގުނަން ނިންމައިފި

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު ރަޝީދު ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު ޕީއެންސީއަށް