ޕްރައިމަރީގައި އަލްހާންއަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ގެއްލިއްޖެ

ކެންދުއާ ނުލައި އެ ދާއިރާގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މިހާތަނަށް ނުބާއްވާ 30 ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓު މާޒް ސަލީމަށް ދެއްވައިފި

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ފާރިޝަށް ލިބިއްޖެ

ހަތަރު ދާއިރާގެ ފްރައިމަރީ ކުރިއަށް!

މާޒް ސަލީމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ސާޖެންޓަކު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަނީ

މާޒު ސަލީމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ދެއްވައިފި

ރިޔާޒަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ދިނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޖޭޕީގެ ބައެއް ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ