މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ވިސާމަށް ލިބިއްޖެ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެމްޑީޕީން ވަކިވުމަށް ނިންމައިފި

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި އަހުމަދު ރަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީ ކުރަން އިންޑިޔާއާއެކު ދެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ 100 ދުވަހު އަމާޒުތައް ހާމަކޮށްފި

"އުފާ" ގެ ނަމުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ 100 ދުވަހުގެ މަގުޗާޓް އިޢުލާން ކުރަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތިން އެވޯޑަކަށް ނަން ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލަހައްޓަވައިފި