ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްބޭފުޅުން އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޝައިހު އިލްޔާސް ވިދާޅުވުމުން އެޑިއުކޭޝަނުން ރައްދު ދީފި

ކެލާ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: ކެލާ ރަށު ކައުންސިލް އެމްޑީޕީއަށް! ދާއިރާގެ ދެގޮނޑި ޑީއާރްޕީއަށް!

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންނާނުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ކެލާ ދާއިރާގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާންމުކޮށްފި

ލޯކަލް އިންތިހާބު 2011: ވޯޓު އެއްވަރުވި ފަސް ދާއިރާގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގައި ފޯރިއެއް ނެތް!

ފެމެލީ ކޯޓުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންސާފުންތޯ ބަލައި ދިނުމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގޮވައިލައިފި

އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ޕްރޮޖެކްޓް: ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްލޭންގައި ޔޫއެންޑީޕީއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ހުވާކުރުން ފަސް ކުރަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ވޯޓު އެއްވަރުވި ފަސް ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލަ ޖެހުނު ފޮށި ތިން ފަހަރު ގުނި އިރު ވެސް ތަފާތު ތިން ނަތީޖާއެއް!