ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއި ކޮށްފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ތިން ނަމެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީ އަށް

ގެއްލުން ދިނަސް އެމްޑީޕީގެ އަޑެއް ނުކެނޑޭނެ: މެމްބަރު ނިޒާރު

މެމްބަރު ރިޔާޒު އައިޖީއެމްއެޗަށް ދެ މެޝިން ހަދިޔާކުރައްވައިފި

އެސްއީޒެޑްގެ ގަވައިދުތައް ހެދުން މެމްބަރު ނަޝީދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެސްއީޒެޑްގެ ގަވައިދުތައް ހެދުން މެމްބަރު ނަޝީދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

މެމްބަރު ލަތީފް، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މެމްބަރު ފައިސަލް ކާށިދު އަށް ސްކޭން މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ޚިޔާނާތުގެ ކުށްސާބިތުވެ އުގޫފާރޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަރުވާލަން ހުކުމްކޮށްފި

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންފި