ރީކޯ މޫސަ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ސަމީރު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގައި ހުންނަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާގު ވޯޓެއް ނަގަނީ!

މެމްބަރު އާދިލް 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ވެލިދޫ މެމްބަރު އަލީ މުހައްމަދަށް ޖަލްސާގެ ރިއާސަތު ނުބެލެހެއްޓިގެން ޖަލްސާ ހުއްޓާލައިފި

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިންފާރު އުސްކުރުމަކީ ކިއްލާ އަކަށް ހެދުން ކަމަށް މެމްބަރު ނަޝީދު ސިފަކުރައްވައިފި

އިމްތިޔާޒުގެ ބިލް ތަސްދީގުކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް މެމްބަރު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓާއި ރުހުން ދިނުމުގެ ވޯޓު ތަފާތު: މެމްބަރު ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އަކުރަކާ ބެހޭ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް އިއްވުމުގައި އަމަލުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: މެމްބަރު ނަޝީދު

ޑީއާރުޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ މެމްބަރު ހުރަސްއަޅުއްވަނިކޮށް ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރައްވައިފި