މެމްބަރު ލަތީފް، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މެމްބަރު ފައިސަލް ކާށިދު އަށް ސްކޭން މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ޚިޔާނާތުގެ ކުށްސާބިތުވެ އުގޫފާރޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަރުވާލަން ހުކުމްކޮށްފި

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހަމަޖައްސަވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އީސަ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އީސާފުޅު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ނާޒިމް ރަޝާދަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލަށް ފަސް ވަނަ މެމްބަރު ހޮވުން މިމަހުގެ 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި