ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ރޭ ހާޒިރުކޮށްފި

މެމްބަރު އާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފި

މެމްބަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާރުގެ ބިއްލޫރި ތަޅާލައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލުން ޕީޕީއެމަށް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލުން ޕީޕީއެމަށް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލުން ޕީޕީއެމަށް

މެމްބަރު އަލީ ވަހީދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވައިފި

ގައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީގެ ކުރީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ފާއިޒު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިއްޖެ

މެމްބަރު ހާމިދުއަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދީފި

މެމްބަރު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ދެބިލެއް ބަލައިގެންފި