މޫސުން ގޯސްވެ، ފުވައްމުލަށް ސިޓީއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސްވެ، ރީނދޫ ސަމާލު !

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯއެލަރޓް ނެރެފި

މޫސުން ނުދަނީސް ދަނބުން ޖޭމް ހަދަމާ!

އަދުގެ މޫސުން: އެންމެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރަފާނެ

މިއީ ދަނބު މޫސުން ދޯ!

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު އުތުރާއި މެދުރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ވަރަށް ބަނަ، ވާރޭ ވެހޭނެ، ވައި ގަދަވާނެ

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް. އުތުރަށް ޔެލޯއެލާޓް