މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީއަށް ރީނދޫ ސަމާލު، ކުދި އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާ!

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ ފުވައްމުލަކާއި އައްޑު ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި

ދުވަހުގެ މޫސުން: ކެރީގެ އަސަރު ފޯރިނަމަވެސް މޫސުން ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ މޫސުން: އެންމެ ދެކުނަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރަފާނެ، އެހެން ހިސާބުތަކަށް ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ މޫސުން: ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ، މެދާއި އުތުރަށް މޫސުން ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ މޫސުން: ދެކުނަށް ވިއްސާރަ، އެހެން ހިސާބުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރިނަމަވެސް މޫސުން ރަނގަޅު

ފިލިޕީންސްގައި މޫސުން ގޯސްވެ 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޅ އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ހުދު ސަމާލު!

ދުވަހުގެ މޫސުން: އުތުރަށް މޫސުން ރަނގަޅު، ދެކުނަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެންވޭ