މޫސުން ގޯސްވެ މެދު ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ނުވަ އަތޮޅަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

ސަމާލުވޭ! މޫސުން ގޯސް!

މިއީ ދެ މޫސުން ބެދޭ ވިއްސާރަ، އަދިވެސް މޫސުން ގޯސް: މެޓް

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ސަމާލުވޭ!

މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި