އުމަރު ނަސީރަށް މަގުމަތިން ހަމަލާދީފި

ފާރިޝް އާއި އުމަރު އަދި ޒަމީލްގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިގެންފި

އުމަރު ނަސީރުގެ ކެންޑިޑެސީ އީސީން ބަލައިގެންފި

އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމަށް އުމަރު ނަޞީރު ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އުތުރު ތިލަފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ގޯތި ދޭނަން: އުމަރު

ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި އުމަރު ނޫން އެހެން ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރައްވައިފި

އުމަރު ވެސް ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

މާޒް ސަލީމް ރަނިންމޭޓު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އުމަރު ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023: އުމަރު ކެންޑިޑަސީ ހުށަހަޅުއްވައިފި

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އުމަރު ނަސީރު ކެންޑިޑެސީ ފޯމު އީސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި