ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ 200 ސިފައިން އެބަތިބި- އުމަރު

ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި އިންޑިއާގެ 200 ސިފައިން އެބަތިބި: އުމަރު

ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިފޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ދިވެހި ލޭ ހިނގާ ދަރިން ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާއުކޮށް އިންޑިޔާ ސިފައިން ބާލާނެ: އުމަރު

އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ކައިރިއަށް ރާއްޖެ ޖެހޭނެ، ގިސާސް ހިފޭނެ: އުމަރު

ހަދިޔާއެއް ދޭން އައި މީހުން، 8 އަހަރުވީއިރު 3 އުޅަދާ ދުވިސައްތަ ސިފައިންނަށް ބަދަލުވެއްޖެ: އުމަރު

ކިތަންމެ ބައިވަރު ތިއްބަސް އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާނަން- އުމަރު .

އިންޑިއާއިން ޑޯނިއާ އެއާކްރާފްޓެއް ހަދިޔާކުރުމުން އުމަރު: މިއަދަކީ އަނެއްކާވެސް ކަޅު ދުވަހެއް

ޑޯނިއާ ގެނައުން: އުމަރު ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ ކަޅު ދުވަހެއް ކަމަށް

ޑޯނިއާ ފްލައިޓް ރާއްޖެ އައުމުން އުމަރު ކަންބޮޑުވެއްޖެ