އަނަންތަރާ ބަލިކޮށް ފިނޮޅު ޗެންޕިއަންކަން ހޯދިއިރު، މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އިސްމާއިލް އުމަރު!

އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ މަސްތުވާތަކެތިން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް: އުމަރު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ގޯތި ދޭން ވީ ވައުދު ފުއްދާނީ އަޅުގަނޑު: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރަށް މަގުމަތިން ހަމަލާދީފި

ފާރިޝް އާއި އުމަރު އަދި ޒަމީލްގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިގެންފި

އުމަރު ނަސީރުގެ ކެންޑިޑެސީ އީސީން ބަލައިގެންފި

އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމަށް އުމަރު ނަޞީރު ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އުތުރު ތިލަފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ގޯތި ދޭނަން: އުމަރު

ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި އުމަރު ނޫން އެހެން ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރައްވައިފި

އުމަރު ވެސް ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި