ގޯހޭ ބުނަން އެންމެ އުނދަގުލީ ގާސިމްގެ ކައިރީގައި - އުމަރު

ޔާމީން އާއި އުމަރު ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ރޯ ފުޓޭޖް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުލިބޭނެ: އުމަރު

އަލިފާން ފެންނަ ރޯފައިލެއް ނުލިބޭނެ، އެއޮންނާނީ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި: އުމަރު ނަސީރު

އަލިފާން ނެތި އެއްވެސް ތަނަކުން ދުމެއްނާރާނެ - އުމަރު

ފިނިފެންމާ ލޯންޗު ގޮވި ހާދިސާގެ ރޯ ފުޓޭޖު ނުލިބޭނެ: އުމަރު

މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރަން ކުރަން ޖެހޭ - އަލީ އުމަރު

ވަޒީރުކަމުގައި ހުންނެވި އިރު އުމަރު ފިސްތޯލައެއް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވި

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން އައި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށްވަނީ އޭގެ ހިޔަނި އެޅިފައި: އުމަރު

ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގެ ހާދިސާ ކައްޗާ ދުއްވަން އުޅުނު ނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވާނެ: އުމަރު