ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމަކީ ތޯތޯ ކަމެއް ނޫން، ސީޕީގެ މައްސަލަ ބަލަން އަންގަން ޖެހޭނެ: އުމަރު

ހަމީދުގެ މައްސަލަ ބަލަން އިމްރާން އަންގަންޖެހޭނެ: އުމަރު

ހަމީދުގެ މައްސަލަ ބަލަން އިމްރާން އަންގަން ޖެހޭ: އުމަރު

ހަމީދުގެ މައްސަލަ ބަލަން އިމްރާން އަންގަންޖެހޭނެ: އުމަރު

ސީޕީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އިންޓެގްރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެ: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރުގެ ލިޔުމެއް: ސްވިޑްންގެ ލޮކްޑައުން ކުރުމެއް ނެތް މޮޑެލް!

އުމަރު ނަސީރުގެ ލިޔުމެއް: ތެޔޮ ހޯދަން ރާއްޖެ ކުރާ ދަތުރު އޮތީ ކުރިއަށް

އިގްތިސާދު ހުއްޓުވާލައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑު: އުމަރު

އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އިންޑިޔާއަށް ތައުރީފްކުރައްވައިފި

އުމަރު ނަސީރުގެ ލިޔުމެއް: އައިއެމްއެފްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނެތް؟