އުމަރު ނަސީރުގެ ރަނިންމޭޓް ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއިދުކުރަން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުތެރޭ ވެރިކަން ހޯދާނަން – އުމަރު

އުމަރު ވެސް ނިންމެވީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން

ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރުމަށް އުމަރު ނިންމައިފި

ކޯލިޝަން ނުހަދައި ހުންނާނީ އޮޕޮޒިޝަންގައި، އަންނަ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނަން: އުމަރު

އުންމީދު އާ ކުރަމުން، އުމަރު ނިންމީ ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހެން

ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ނުކުރަން އުމަރު ނިންމައިފި

ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން އުމަރު ނިންމައިފި

އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ޕްރެޝަރު ކުރަން އުމަރު ނިންމީ އިދިކޮޅުގައި ހުންނަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު: ދެވަނަ ބުރުގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާމެދު އުމަރު މިރޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ