2028 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އުމަރު ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ދެވަނަ ބުރަށް ގޮތް ނުނިންމަވާ އުމަރު ފެއްޓެވީ 2028 ގެ ކެމްޕެއިން

އުމަރު 2028ގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ފަށައިފި!

އުމަރު 2028 އަށް ކެމްޕޭން ފަށައިފި!

ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ޕާޓީއަކާ ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން: އުމަރު

ދެވަނަ ބުރުގަައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އުމަރު އަދި ނުނިންމަވާ

އެއްވެސް ޕާޓީއަކާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދިވެސް ނެތް: އުމަރު

އުމަރު އެއްވެސް ކޮޅެއް ނުނަންގަވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް !

ރައީސް 2023: އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އުމަރު ވޯޓު ލައްވައިފި

އުމަރު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓު ލައްވައިފި!