މޭޑޭގައި ހައްޔަރުކުރި އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް

އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

މެލޭޝިއާގެ އާ ރަސްގެފާނަކަށް ސުލްތާން އަބްދުﷲ

ޕީއެންސީގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް ދާނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ: އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ވަގުތީ ރައީސަކަށް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ހަމަޖައްސައިފި

އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސިނާން އަދި އިލްހާމަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ނަގައިފި

އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

އަބްދުﷲ ސައީދު އާއި މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި