އަޅުގަނޑު ދެން ގުޅޭނީ އެމްޑީޕީ، ނޫނީ އަދާލަތާ: އަބްދުﷲ އަބްދުއް ރަހީމް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، އަބްދުﷲ ވަހީދު ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ނުރައްކާ ބޮޑު ނުވަ މީހުން: އަބްދުﷲ ނަސީރު އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ: ޕޮލިސް

އެއީ ބުހުތާން ދޮގެއް، އެއްވެސް އެލަވަންސެއް ނަގާފައެއް ނުވާނެ: ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު

ރިޔާޒު ރަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް: "މަޖިލީހުގައި މަނިކުފާނު އަމަލު ކުރައްވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް،"

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ޔުނިވަސިޓީ ޕްރޮފެސަރުންނަށް ދޭ އެންމެ މަތީ އެއް ޝަރަފު އަބްދުﷲ ސައީދަށް އަރުވައިފި

ޑީއާރުޕީ ޕްރައިމަރީގައި އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީންގެ މައްޗަށް އަސްއަދު ޝަރީފު ކުރި ހޯއްދަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ބައްޕާފުޅު އެލިއާ އަލީ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

އެލިއާ އަލީ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ކޯޓު އަމުރަށް ދޫކޮށްލައިފި