އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ނޫން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވުމުން ގައުމީ ޕާޓީން ރައްދުދީފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެމްޑީޕީން މުހުލަތެއްދީފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އަމަލު ކުރީ ކުރިން ވެސް އަމަލު ކުރާ ގޮތަށް: ހައި ކޯޓް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނާއިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފޮރިން މިނިސްޓަރު

މައްސަލަތައް ބަލައި ނިމެންދެން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް ނުއިންނެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ވެސް އަމަލުކުރީ އާއްމު އުސޫލުން: ހައިކޯޓު

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ ގުޅޭ ދެ މައްސަލައެއް އެމްޑީޕީން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދިވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ޖޭއެސްސީ އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާ "މިނިވަންކުރުމު"ގެ ހަތިޔާރަކަށް އަބްދުﷲ ގާޒީ!