އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ޕާޓީއަކަށް!

އަބްދުﷲ ގާޒީއަށް ބިރުދައްކައި ގަޒްފުކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ މައްސަލަ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގައި ބަލަނީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކުރިއަށްދަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައިގައި އެޗްއާރްސީއެމްގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ލިބިއްޖެ: ޕީޖީ އޮފީސް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމުން ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ޤާޒީ ހައްޔަރުކުރީ މާރިޔާ ބުނެގެން - އަލްހާން

ހުވާގެ މަތީގައި ފުލުހުން ދެމިތިބުމަށް އަބްދުﷲ ގާޒީ ގޮވާލައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓާއެކު އިތުރު ދެ ރިޕޯޓެއް ނެރެނީ

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން:އަބްދުﷲ ގާޒީ

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އަންގައިފި