އަބްދުﷲ ހަމީދު ޖޭއެސްސީ އަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ޖޭއެސްސީ އަށް ހަމަޖައްސައިފި

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސިފައިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަބްދުﷲ ގާޒީ މިނިވަންކުރުމަށް ނާއިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ސިޓީއެއް : އަބްދުﷲ ގާޒީ ހުންނެވި ތަނަކާއި އޭނާގެ ހާލަކީ ކޮބައިކަން އަންގަވައިދެއްވާ!

އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވަގުތުން މިނިވަން ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން ގޮވާލައްވައިފި.

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ޝެއީހް އިމްރާނާއި މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ޖޭއެސްސީއަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ހޮވައިފި

ހައި ކޯޓުން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ޖޭއެސްސީ އަށް ކަނޑައަޅައިފި

އަބްދުﷲ އަބްްދުއްރަހީމްގެ ބޭބެ ޢަބްދުލްވައްހާބަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަން ދެއްވައިފި