ޔާމީން ވިދާޅުވީ ދައުވާ ސާފު ނުވާ ކަމަށް

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުން ފުރޭނީ ހަތްދިހަ ދެގަޑިއިރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގަޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮވެގެން: އެޗްޕީއޭ

ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި 2 އަހަރު ނުވާ ކުދިން އިސްތިސްނާކޮށް ޑިޕާޗާ ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި

ޖެނުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން ޑިޕާޗާ ޓެކްސް ނަގާނެ، އިސްތިސްނާވާނީ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި 2 އަހަރު ނުވާ ކުދިން

ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމެއް ނެތި ކުރާ ނަމާދަކީ އެއްވެސް ދިރުމެއް ނުވާ ހަމައެކަނި ޙަރަކާތްތަކެއްކަމުގައި ނޫނީ ނުވެއެވެ. ޚުޝޫޢަތްތެރިވާން ކުރެވިދާނެ 4 ކަމެއް!

ގަޑިއިރެއް ތެރޭ ފެނުނީ ތަންފީޒު ނުވާ އެތައް ކަމެއް

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓްރީން ނުވާ ގްރީން ލިސްޓަށް ރާއްޖެ

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓްރީން ނުވާ ލިސްޓަށް ރާއްޖެ

ކެޓްރީނާ ބުނަނީ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ވިކީއަށް ވަގުތު ނުވާ ކަމަށް!