އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެއް މަސް ނުވާ ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19: އެއް މަސް ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ލޯބި ނުވާ ހާލު މަކަރު ހަދައި އޮޅުވައިލުމުން އެވެވެނީ މުނާފިޤަކަށެވެ! އެދެވެނީ ނަރަކައިގެ އަޑިއަށް ކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑެވެ!

ދެ އަހަރު ނުވާ ތުއްތު ދަރިފުޅު ބަހައްޓާފައި އިމަޖެންސީކޮށް ވިހަން މާލެ ގެނައި އަންހެނަކު އަތްމަތި ދަތިވެ ބިކަވަނީ

ފުރަބަންދަށް ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ނަމަވެސް އިންތިޒާމު ނުވާ ކަންކަން ހުރި: ސޯބެ

ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖެއް ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުމުން ސަރުކާރުން މައާފަށް އެދިއްޖެ

ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުނީ ނަމުގެ އެއް އަކުރު ބަދަލުވެގެން، މައާފަށް އެދެން: މަބްރޫކް

ޕޮޒިޓިވްވި ނުވާ ކުއްޖަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުމުން މައާފަށް އެދިއްޖެ