ހަވީރު ހާއްސަ: 14 ދުވަހުގެ ހަނީމޫން ދަތުރު ނިންމާލުމަށް ފަހު، ޓޮމް ކްރޫޒާއި ކެޓީ ހޯމްސް އިއްޔެ ރާއްޖެ އިން ފުރައިފި

ހަވީރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރެސް ކްލަބް ހުޅުވައިފި

ލަންކާގައި ޓައިގަރުން ވެރިކަންކުރާ ސަރަހައްދަށް ހަވީރު ޓީމެއް ހިނގައްޖެ

ސުނާމީ ހާދިސާގެ ހަވީރު އޮންލައިން ކަވަރޭޖުގެ ފުރަތަމަ 18 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5.2 މިލިއަން ހިޓްސް ލިބިފައިވޭ: ރިޕޯޓް

ހަވީރު އޮންލައިނަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1.5 މިލިއަން ހިޓްސް ލިބިއްޖެ

"ހަވީރު" ން ބޭއްވި ފޮޓޯ އަރަތުގެ އިނާމު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި