"ޕްރެސް ޓްރަސްޓް އޮފް އިންޑިއާ" އެވޯޑް "ހަވީރު"ގެ އަލީ ނާފިޒަށް

އެފްއޭ ކަޕުން ހަވީރު އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައަޅައިފި

އެފްއޭ ކަޕުން ހަވީރު އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައަޅައިފި

އެފްއޭ ކަޕުން ހަވީރު އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައަޅައިފި

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

އެމްއެމްސީގެ އިންތިހާބު މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިނާއި ކޯޗުން ހޮވައިފި

"ހަވީރު"ގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލޯންޗުކޮށްފި

"ހަވީރު"ގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލޯންޗުކޮށްފި

ޒޯން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު