ތިނަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ޒަޙަމްވި ޒުވާނާ ހަވީރު މާލެ ގެންނަނީ

”ތިޔަކުދިން ޙާޞިލްކުރަންވީ..!“ މި ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ދަރުސެއް މާދަމާ ހަވީރު

އިއްޔެ ހަވީރު މާލޭ އުތުރު ފަރާތުން ފަރަށް އަރާފައި ވަނީ ”އޮގަސްޓޯ ޝައުލްޓް“ ނަމަކަށް ކިޔާ އާގު ބޯޓެއް

”އަހަރުމެން ފަލަސްޠީން އެކަނިކޮށެއް ނުލާނަން“ މިނަމުގައި ބާއްވާ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު

ޙިރާ ސްކޫލްގެ ޢީދު ޕެރޭޑް މޫސުމް ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރުމަށްފަހު މިއަދު ހަވީރު

ޙިރާ ސްކޫލްގެ ޢީދު ޕެރޭޑް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި

އުޚްތުންނަށް ޙާއްސަ ދަރުހެއް މިއަދު ހަވީރު ލާލެ ސްކޫލްގައި ބާއްވަނީ

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ވަގުތެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 16:00 ން ރޭގަނޑު 22:00 އަށް ހަމަޖައްސައިފި

ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމާއި “ރިޔާޟުއްޞާލިހީން”ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިއަދު ހަވީރު

ހަވީރު ޔޫރޯ ގައިޑްގެ ނަސީބުވެރިއަކީ ތުއްތު ކުއްޖެއް