ހަވީރު ނޫހުގައި ބަނގުރާގެ ބާވަތެއް އިސްތިހާރު ކޮށްފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 12 އަށް ހިނގާފައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

"ހަވީރު" ގެ އެޑިޓަރު ކަމަށް މޫސާ ލަތީފު ހަމަޖައްސައިފި

ދިޓީވީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށާއި ހަވީރު ނޫހުގެ މުވައްޒަފަކަށް ދިން ޙަމަލާތައް ރައީސް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް : ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ގަދަ ތަރިން މިރޭ އެނގޭނެ

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ޓީވީއެމް ހަމަޖައްސައިފި

ހަވީރު ނޫހުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި

ހަވީރު އޮންލައިނުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ "ރެސިޕީ" ސެކްޝަނެއް ހަދައިފި

އާތު އަވާ 2009: ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 00: 4 ން އެ ރޭ 00: 12 އަށް ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ވެބް ނޫހެއްގެ ގޮތުގައި ހަވީރު އޮންލައިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި