އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ދެ އުމުރުފުރާއެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްކަންދަރަށް

އެމްއެންޔޫގެ ފުރަތަމަ 'ސަމާ ސްކޫލް'ގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ފ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ތިން އުމުރުފުރާގެ ޗެމްޕިއަންކަން

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ޓްރޭޑް ފެއާ ޑިސެމްބަރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މުއިއްޒުގެ އަރިހުން މި ކުޑަ ކުއްޖާ އެދުނީ ހުޅުމާލޭގައި ސްކޫލް ބަހުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ދިނުމަށް

އުރީދޫ ނޭޝަން 2024: އޮފީސް، ކޮލެޖް އަދި ސްކޫލް އީސްޕޯޓްސް މުބާރާތްތަކާއެކު އާ ގޭމިން ފުރުސަތުތައް!

އުރީދޫ ނޭޝަން އިން 2024 ވަނަ އަހަރު އިންޓަރ އޮފީސް، އިންޓަރ ކޮލެޖް އަދި އިންޓަރ ސްކޫލް އީސްޕޯޓްސް މުބާރާތްތަކާއެކު އައު ގޭމިން ފުރުޞަތުތައް!

ޗައިނާގެ ޓިބެޓްގެ ސްކޫލް ތައުލީމުގައި ޓިބެޓް ބަސް ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ރަކީދޫ ސްކޫލްގައި ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް ނިޒާމުން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި