މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ ފުރަތަމަ މެޗްގައި 16 އަހަރުން ދަށުގެ މުހްޔިއްދީން ސުކޫލާއި އަހުމަދިއްޔާ ސުކޫލް

ސްކޫލް ކްރިކެޓް ލީގް: އިއްޔެގެ މެޗްތައް ތާޖުއްދީނަށާއި އިމާދުއްދީނަށް

ސްކޫލް ކްރިކެޓް ލީގް: ޖަމާލުއްދީނާ ވާދަކޮށް ބިލަބޮންގް މޮޅުވީ ނުވަ ވިކެޓުން

އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބަރާތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ސްކޫލް ކުރިކެޓް ލީގް: އިއްޔެގެ މެޗްތައް ޣިޔާޒުއްދީނަށާއި ތާޖުއްދީނަށް

ސްކޫލް ކްރިކެޓް ލީގް: އިއްޔެގެ މެޗް މުހިއްދީން ސްކޫލަށް

ޑެންގޫ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ ކިނބިދޫގައި ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ފޭދޫ ސްކޫލް އަންހެން ޓީޗަރެއްގެ އަތުން ފޭރުނު މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިތަދޫ ސްކޫލް ތެރޭ އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާއި ޓީޗަރަކު ރުހުމުގައި ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ހިންގުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަނީ