ކުރިނބީ ސްކޫލާއި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކްލާސްތަކެއް ނަގައިދީފި

އިންޓަ ސްކޫލް ޗެސް މުބާރާތް ފަށައިފި

ޕްރީ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

"މާލޭ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވަރޗުއަލް" ސްކޫލް ލޯންޗްކޮށްފި

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖެއް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ތައާރަފްކޮށްފި

13 ވަނަ އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ފަށައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ފަށައިފި

13 ވަނަ އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ފަށައިފި

13 ވަނަ އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ފަށައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި