ތިން މަސް ތެރޭ ސްކޫލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރަނީ

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް އެމްއެޗުގެ ޓިކެޓް އަގުހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓާސް ސްކޫލް ސީޒަން ފެއާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އެސްޓާސް ސްކޫލް ސީޒަން ފެއާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އެސްޓާސް ސްކޫލް ސީޒަން ފެއާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ބީޗު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ގޮއިދޫ ސްކޫލް ހޯދައިފި

މިއަހަރުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް ވެސް ފަސްކޮށްފި

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ދަރިވަރުން ފަތަނީ

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހެލްތު ކުއިޒެއް

ފުރަތަމަ އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގައި 6 ސްކޫލަކުން 18 ޓީމެއް ބައިވެރިވެއްޖެ