އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި ކޮންމެ ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް ކިރު ތައްޓަކާއި ދޮންކެޔޮ ވަކެއް ދެވޭނެ - ނަޝީދު

ހެންވޭރު ސްކޫލް ބިޑަށްލީ ފައިދާ ހޯދާކަށެއް ނޫން - ސިޓީ ކައުންސިލް

ހެންވޭރު ސްކޫލް ތަރައްގީ ކުރަން އަލުން އިއުލާން ކުރަން އޭސީސީން ލަފާދީފި

ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގާ 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލް ހަލާކުވެއްޖެ

ސްކޫލް ދަރިވަރަކު މަސްތުވާ އެއްޗިއްސަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

ސްކޫލް ކުދިންގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ސްކޫލް ކަރިކިޔުލަމްވެސް “އެހާ އިސްލާމީ ނޫން” ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ސްކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތާ ދެކޮޅަށް ޝުޢޫރުފާޅުކުރަން ފަށައިފި

ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިދިގު މަކުނު ފެންނާތީ މާމިގިލީ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ދެ ވަނަ ސްކޫލް ކުރިކެޓް ލީގްގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުޅުން ފަށައިފި