އައްޑޫގައި ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި

ޒީރޯ ވޭސްޓްއާ އެކު "ބެކް ޓު ސްކޫލް ޝޮޕިން" ކުނިމަދުކޮށް!

އެމް7ގެ ސްކޫލް ޕްރޮމޯ ވަރަށް ކާމިޔާބު

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކައިރިން މީހަކަށް ހަމަލާދީ 2800 ޑޮލަރު ފޭރިގަނެފި

ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތްކުރަނީ

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް މުދާ އުފުލާ ގަޑި ތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް

މ.ކޮޅުފުށި ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތްކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކޮށްފި

ސްކޫލް އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް މިއަހަރު

ސްކޫލް ބަންދާ ގުޅިގެން ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް ބާރުބޮޑުވެއްޖެ

ކްލިކް ކޮލެޖުން ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންނަށް އާ ދޮރެއް