ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް އަލުން ބާއްވަނީ

8 އަހަރަށްފަހު ސްކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތް މިއަހަރު

އިންޓަރ ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް ޖޫން 16ގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ!

ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އިންޓަ ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް ބާއްވަނީ

ސަރުކާރުން، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ ލަވަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ސްކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތް އަލުން ބާއްވަން ފަށަނީ

ގިނަ ރެކޯޑް ތަކަކާއެކު 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ހޯދައިފި!

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް، ސްކޫލް ބަދަލު ކުރާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ އުމުރުފުރާގެ ޗެމްޕިއަނަކަށް ޖަމާލުއްދީން

އުރީދޫ ސްޓެމް ފެއަރ 2023 ގެ އެންމެ މޮޅު ސްކޫލަކަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލް