އަތޮޅުތެރެއާއި މާލެގެ ފެނާއި ކަރަންޓްގެ އަގު އެއްހަމަކުރާނަން: ގާސިމް

މަހުގެ އަގު 26 ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ކޮށްދޭނަން: ގާސިމް

ބޭސްފަރުވާއަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަލާން ޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެންނާނަން: ގާސިމް

މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ކަމަށް ބުނެ ޖީބުތައް ބަރުކުރަނީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން: ގާސިމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި އެސްއެމްއީ ހުރިހާ ލޯނުތައް މާފުކޮށްދޭނަން ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ޑރ.އަމީން ހަމަޖައްސައިފި ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަލީ ވަހީދާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި ސަސްޓެއިނަބަލް “ހެލްތު ސްކީމެއް” ޤާއިމް ކޮށްދެއްވޭނީ ގާސިމް އިބްރާހިމ

އެމްޑީޕީން މުޅީންވެސް ވެރިކަން ކުރަނީ ޑެޑްލޮކު އަޅުވައިގެން: ގާސިމް

މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދަން ވެރިކަމަށް ގެންނަންވީ ގާސިމް: ޢަލީ ހުސައިން

ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 48 ގަޑިއިރަށް، ވާނުވާ ނިޒާމް އުވާލަންޖެހޭ: މުއިއްޒު ސަސްޓެއިނަބަލް “ހެލްތު ސްކީމެއް” ޤާއިމް ކޮށްދެއްވޭނީ ގާސިމް އިބްރާހިމްއަށް: ނިޝާމާ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލީ ޖަންގަލީގެ ސަރުކާރެއްގައި، ޖަންގަލީގެ އުސޫލުން “އިންޑިއާ

މަސް ކިލޯއެއް 26ރ.އަށް ހަދަން ގާސިމް ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 26ރ. އަށް ހަދަން ގާސިމް ވައުދުވެވަޑައިގެންފި