ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީ ވަރަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ގެންދަންޖެހޭ: ދުންޔާ “ދާއިރާގެ ދިރުމަށް” ސްލޯގަން އާއެކު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގައި ޞޮބާ ވާދަކުރައްވަނީ! ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ޑިސެންބަރ 23 ގައި ބާއްވަނީ މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ޒައީމާ

ނާޒިލްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ މެމްބަރުންނަށް 30 އުމުރާ ދަތުރު ދެނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ބޮޑު ތަފާތަކުން ނާޒިލް އަށް! ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އޮތީ ބަދަހިކޮށް- މެމްބަރު ނިޒާރު “އެންމެން އެކުގައި” ސްލޯގަން އާއެކު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށް ނާޒިލ

ނަހުލާއަށް ހުޅުމާލޭ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކޮށް ނުދިނީ އަދުރޭ ޑިމާންޑް ކުރިވަރަށް ފައިސާ ނުދިނުމުން!

އިންތިޚާބުވިތާ 2 ހަފްތާ ނުވަނީސް, 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް, މުއިއްޒު މާލޭސިޓީގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ގަނެލައިފި

އިސްލާމީ ދާއިރާގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ކަނޑަޅާ އެކްޝަން ޕްލޭން އަންނަ ހަފުތާގައި ލޯންޗުކުރަނީ

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރު އެމްޑީޕީ ދޫކޮަށް ޕީއެންސީއަށް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އިސްލާމީ ދާއިރާގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލައިފި

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރު އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް ޕީއެންސީއަށް!

އިސްލާމީ ދާއިރާގެ ވައުދުތަކަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް