ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ކަށަވަރުވެއްޖެ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް އާންމުކޮށް ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް ޢާންމުކޮށް ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމްއެންޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

ޕީޕީއެމް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު

ފަތުހީގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ޔާމީން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް