އެމްޑީޕީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އާރިފްއަށް

އެމްޑީޕީން ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަލީ އާރިފަށް ދީފި

އެމްޑީޕީން ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އެހެން މީހަކަށް ދީފި

އެމްޑީޕީން ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އެހެން މީހަކަށް ދީފި

އެމްޑީޕީން ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އެހެން މީހަކަށް ދީފި

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ހޯއްދެވުމަށް މަދަނީ އަބްދުﷲ އަދާލަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ނަތީޖާ ބާތިލު ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަލުން ޖާބިރަށްދޭން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ

އެމްޑީޕީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި