ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ހޯއްދެވުމަށް މަދަނީ އަބްދުﷲ އަދާލަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ނަތީޖާ ބާތިލު ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަލުން ޖާބިރަށްދޭން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ

އެމްޑީޕީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓާ ނުގުޅިގެން އެ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ނަތީޖާ ބާތިލް ނުކުރަން ނިންމައިފި

ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭ ޓިކެޓް އުމަރު ކަށަވަރުކޮށްފި

ކާށީދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

ފޭދޫ ޕްރައިމަރީ އަލުން ބޭއްވީ ބާތިލް ކުރި ވޯޓާސް ލިސްޓް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން: ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ރައީސް