ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބުދުﷲ ޖާބިރު ގައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ގްރޭޑް 10 ނިންމާ ކުދިންނަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކޯސްތަކެއް ފުޑް ސޭފްޓީ މޯލްޑިވްސް އިން އަންނަ މަހު ފަށަނީ

އިޤްތިސާދުގެ ދާއިރާގެ ނޮބެލް އިނާމް އެމެރިކާގެ ދެ ތަޖްރިބާކާރަކަށް!

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ޑީއާރުޕީން ވާދަނުކުރަން ނިންމައިފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރެން ޑީއާރުޕީން ނިންމައިފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ޑިއާރްޕީ ވާދައެއް ނުކުރާނެ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް ގެޒެޓް ކޮށްފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް އަނެއްކާވެސް އަޝްރަފަށް

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ޑރ. އަޝްރަފަށް ދީފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޑރ. އަޝްރަފަށް