ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ހެލްތު ދާއިރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރަ އަދިވެސް ނުލިބޭ

މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މަޝްވަރާއާ ބެހޭ ގޮތުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސިޓީފުޅެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް

ބިލެއްދޫ އާއި މާބާއިދޫ އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ ގޮނޑިވެސް ޕީޕީއެމަށް

ބިލެއްދޫ، މާބައިދޫ އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓްލާން ފަށައިފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފި

ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާގެ ސެމިނާއެއް އައްޑޫގައި ބާއްވަނީ

ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާގެ ސެމިނާއެއް އައްޑޫގައި ބާއްވަނީ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ތިން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ތިން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތި ލައްވައިފި