ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފާރިސް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފާރިސް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފާރިސް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ސިޔާސީ މަސްރަހު ބަލަމުންދިޔަ ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ފިލާވަޅެއް ދީފި: އާރިފް

ދިއްގާރު ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރަން ޕީޕީއެމުން ފަންޑިތަ ހަދާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ: އިލެކްޝަންސް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް އިއްވިފައެއް ނުވޭ: ރާޒީ