އެމްޑީޕީގެ އައްޑޫ ދާއިރާގެ 22 ގޮތްޕެއްގެ ރައީސުން ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް މަސީން ތައާރަފުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ގދ. ދާއިރާގެ ރައީސް ސަލީމް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ މިނިވަންކަން ބާއްވަން ވާނީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި:ރައީސް

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ: "ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ"