ޖޭޕީން ވާދަކުރިޔަސް މާވަށު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ދޫކޮށެއް ނުލާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަފީފްގެ ކުންފުންޏަށް އެސްއޯއެފްއިން ހަތަރު ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު!

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓްގެ އާއިލާވެސް ކޮރަޕްޝަނަށް އާނއެެކޭ ބުނެފި

ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރާއެކު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނަމޫނާ ދައްކައިފި

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރާއެކު ރައްޔިތުން ނިކުމެ މަގުތައް ސާފުކޮށްފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގައި ޕީޕީއެމް ލީޑާޝިޕުގެ ތާއީދު ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް، ދާއިރާގެ މެންބަރުން މަތީނު ނެރެން ނިންމައިފި

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ "މުޅި ދާއިރާ" ރީތިކޮށްލައިފި

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަލާހުގެ ކުންފުންޏަށްވެސް ފައިސާ ލިބުނު!

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޕީ ޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އުދާސްތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު