ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަނީ

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޕޯ މިމަހު 15ގައި

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ތަރައްގީގެ ބާނީއަކީ ރައީސް ސޯލިހް: ރޮޒައިނާ

މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބީއެމްއެލް ގުޅިގެން މާލީ ދާއިރާގެ ހަބަރުތައް ލިޔާނެ ގޮތް ނޫސްވެރިންނަށް ދަސްކޮށްދީފި

މީރާއިން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީގައި ފަށައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތައް ޓެކުހަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މީރާއިން ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޮޑު ހޭދައެއް، ހިއްސާ ބޮޑީ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް

ބީއެމްއެލްއަށް 40 - މާލީ ދާއިރާގެ ޒަމާނީ ދުނިޔެއަށް ދިވެހިން

ބަޖެޓް 2023: 142 ރަށެއްގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ 195 މަޝްރޫއެއް