ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވުމުން މެމްބަރު މަރުޒޫގު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވުމުން މެމްބަރު މަރުޒޫގު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ކަމަށް މެމްބަރު އަލީ އާރިފް

ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ކަމަށް މެމްބަރު އަލީ އާރިފް

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއާޒު ޖޭޕީ އަަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މަޑަވެލިދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއާޒް ޖުމްހޫރީޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މަޖިލީހުގައި އިންނެވި ހަމައެކަނި މިނިވަން މެމްބަރު މުއާޒު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއާޒް ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއާޒް ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި