މެމްބަރު ރުކުމާ އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ

މެމްބަރު ރުކުމާ އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ

ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް 16 މީހަކު ކުރިމަތި ލައިފި

މެމްބަރު ނިހާން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޖޭޕީގެ ކައުންސިލު މެމްބަރު ސައުދު އަމިއްލަ ގޮތުން ބިލެތްދޫ ދާއިރާއަށް

އެންއައިސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ޖޭޕީގެ މެމްބަރު އިލްޙާމް އަހުމަދަށް ތާއީދުކުރުން ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި