ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ޔަހޫދީ ޕީއާރު ފާމެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ދެކޮޅުކަމަށް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވެއްޖެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން އަމަލުކުރަމުންދާގޮތާމެދު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ ޝަރީފު ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ ޝަރީފު ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ ޝަރީފު ކުރައްވައިފި

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ނުވަ މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި

މެމްބަރު އާދިލް ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ސާބިތެއް ނުވި

މީރާގެ ބޯޑް މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މެމްބަރު ޢާދިލްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއްނުވި