އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީން އުޅެނީ އަޅުވެތިކަމަށް މަގުފަހި ކުރަން: މެމްބަރު އިސްމާއިލް

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާމީން ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އެއޮޑީގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް، އޮތީ ހުދުމުހުތާރު ސިފަތަކެއް: މެމްބަރު ޔާމީން

އެއޮޑީގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް، އޮތީ ހުދުމުހުތާރު ސިފަތަކެއް: މެމްބަރު ޔާމީން

"އުއްމީދު" ގެނެސް ދޭ ސަރުކާރަށް ތައުރީފު ކުރައްވަމުން މެމްބަރު ޔާމީން ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕީޕީއެމްއާ ގުޅި ވަޑައިގެންފި

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕީޕީއެމްއާ ގުޅި ވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގައި ޑިިމޮކްރަސީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް، ފެންނަނީ ހުދުމުޚްތާރުކަން - މެމްބަރު ޔާމިން

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާމީން ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާމީން ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި