އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަމްޖަދުގެ ނަން ފާސްވިއިރު އަނެއް ދެބޭފުޅުންގެ ނަން ފާހެއް ނުވި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހަލުއިކޮށް ކުރިއަރާ ކަމަށް މަރަދޫ މެމްބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

މެމްބަރު ނާޒިމް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނެރުނީ މެމްބަރު ނާޒިމް ވިދާޅުވެގެން ކަމަށް އަދީބު ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

ފުލުހުން އެދިގެން މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ކުރީގެ މެމްބަރު މުހުސިން

ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއި ކޮށްފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ތިން ނަމެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީ އަށް

ގެއްލުން ދިނަސް އެމްޑީޕީގެ އަޑެއް ނުކެނޑޭނެ: މެމްބަރު ނިޒާރު