ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު ނާޒިލްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމް މެމްބަރުންނަށް 30 އުމްރާ ދަތުރު!

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު ނާޒިލްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމް މެމްބަރުންނަށް 30 އުމްރާ ދަތުރު!

ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެއްޖެ: މުސްލިމް މެމްބަރު

ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ތާއީދު ކުރަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިޔާމަށް - ނިހާން

ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި އަދިވެސް އަޅުގަނޑު ދެމިހުންނާނަން - މެމްބަރު އަމީތު