އުތުރަށް މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސްވެ، ރީނދޫ ސަމާލު!

އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސްވެއްޖެ

އުތުރަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ، އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މެންދުރުން އަނބުރަންދެން މޫސުން ވަރަށް ގޯސް

މިރޭގެ މޫސުން: ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވޭ

އަދުގެ މޫސުން: ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ، ބައެއް ރަށްރަށަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރާއި ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި