މޫސުން ގޯސްވެ އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި!

މޫސުން ގޯސްވެ ފްލައިޓުތައް ޑިލޭވަނީ، ފުރަން ދާ މީހުން ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މޫސުން ވަރަށް ގޯޯސް، މާލެ އަތޮޅުން ވ އަތޮޅަށް އޮރެންޖު އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ އޮރެންޖް އިންޒާރު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ގިނަ އަތޮޅުތަކަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ވީއައިއޭގެ ބައެއް ފްލައިޓްތައް ޑިލޭ

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަހުވެސް ވާރޭ ވެހޭނެ!

މޫސުން ގޯސްވެ ނ.އަތޮޅުން ލ.އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ވެސް މޫސުން ގޯސްވުމުން ކެންސަލް ކޮށްފި