މޫސުން ގޯސްވެ، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް މޫސުން ގޮސްވެ ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ލ. އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ނުވަ އަތޮޅަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ފެށުން މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި

އުތުރުގެ މޫސުން ގޯސް، ދެކުނުގެ ކަނޑުތައް މަޑު: މެޓް އޮފީސް

މޫސުން ގޯސް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބެލުމަށްފަހު ނޫނީ ދަތުރަށް ނުފުރާތި!

ސަމާލުވޭ! މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ދެކުނާ އުތުރަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި