މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުދަތުރު ކުރާ މީހުން ސަމާލުވާން އެދެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެތީ 3ވަނަ ފަހަރަށް އެލަރޓް ދަމަހައްޓައިފި

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު އުތުރާ މެދު ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ ތިން އަތޮޅަކަށް ވައިޓް އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ 9 އަތޮޅަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، 9 އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްހެން ވިއްސާރަ