މޫސުން ގޯސްވެ، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ، ބ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލުނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ދެސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

އުތުރުގެ ހަތް އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސް

ކުރިއަށް އޮތް 24ގަޑިއިރު މޫސުން ގޯސް .

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި