މޫސުން ގޯސްވުމުން ތ. އަތޮޅުން އައްޑޫއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑުބަޔަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު، ކަނޑުގަދަވެ ރާޅު ބޮޑުވާނެ

ތ. އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް މޫސުން ގޯސް.

މޫސުން ގޯސްވާތީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން ކޮޅުމަޑުލަށް ވައިޓް އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ، ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް.

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގަ އަޅާ ބްރިޖް ވެއްޓުނީމަ ގޯސްކުރާނީ ކަނޑު؟ މޫސުން؟ ރާޅު؟

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ، ދެ އަތޮޅަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު