މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުމަތީގެ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް

މާވައިދުއަށް ކާށި ހޮވަން ދިޔަ ބަޔަކު މޫސުން ގޯސްވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު ބަޔަކަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

މާވައިދޫއަށް ކާށި ހޮވަން ދިއަ ބައަކު މޫސުން ގޯސްވެ ހާލުގައި ޖެހިގެން ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ކާށި ހޮވަން ފަޅު ރަށަކަށް ދިޔަ ބަޔަކު މޫސުން ގޯސްވުމުން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮަަޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، މާވައިދޫއަށް ކާށިހޮވަންދިޔަ ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ހއ އަތޮޅުން ލ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި!

ފަޅު ރަށަކަށް ކާށި ހޮވަން ދިޔަ ބަޔަކު މޫސުން ގޯސްވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ