މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، އުތުރަށް ވަރަށް ވިއްސާރަ

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު

ދުވަހުގެ މޫސުން: މެދުރާއްޖެއާއި އުތުރަށް ވިއްސާރަ

މޫސުން މުޅިން ރަނގަޅެއް ނޫން، ވިއްސާރަކޮށް ގުގުރާނެ!

މިއަދުގެ މޫސުން އިއްޔެއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހުދު ސަމާލު

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް އެލާޓް ނެރެފި