މޫސުން ގޯސްވެ ސޯލާ މަތިންދާ ބޯޓު ޖަޕާނުގައި ބަނދަރުކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެގެން ފެރީއިން ސައިކަލް ގެންދިޔުން މެދުކަނޑާލައިފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން، އަވިން ދުއްވާ ބޯޓު ޖަޕާނަށް ޖައްސައިފި

އިންޑިއާގެ ހޫނު ގަދަ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް މޫސުން ލަފާ ކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ ކޮނަންޓާ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއް ގެއްލިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވުމުން ކަނޑު ދަތުރުތަކުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ހާދިސާތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މެއި ދުވަހު ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއަކީ މޫސުން ބަހާރެކެވެ.

އިރުވައި މޫސުން އަންނަނީ ދިގުވަމުން: މަޖީދު

ރާއްޖޭގެ އާދަޔާހިލާފު މޫސުން: މިއީ ކިނބޫ މޫސުން