ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008 އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް: އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން އިންތިހާބެއް ބާއްވަން އަންނި ނިންމެވުކީ ޒިންމާދާރު ނިންމެވުމެއް: އިއްތިހާދު